dinsdag 1 november 2011

De onzin van persoonlijkheidstesten


Het schijnt, volgens een cursus dat ik aan het volgen ben, dat persoonlijkheidtesten veel gebruikt worden door psychologen.
Er zijn vele soorten persoonlijkheidstesten. Online kan je er al heel erg veel vinden. In hoeverre die betrouwbaar zijn vraag ik mij sterk af, maar ach, het geeft toch een leuke indicatie over jezelf nietwaar?
Psychologen schijnen nog regelmatig gebruik te maken van ‘de inktvlekken’. Je kent het wel; dat je een plaatje krijgt en moet zeggen wat je erin ziet. Het idee erachter is dat je iets van jezelf in jouw waarneming van het plaatje projecteert. Zie je in het plaatje bijvoorbeeld een gezicht die je aanstaart? Dan zou dat kunnen betekenen dat je een parano├»de persoon bent. Ik denk dat iedereen weer iets anders ziet en ik vraag me sterk af in hoeverre je daar echte conclusies aan kan verbinden. Uiteraard kan het heus wel ‘iets’ zeggen maar wat dat ‘iets’ dan is, is wat lastiger denk ik.
Er bestaan ook van die zelfrapportage tests. Van die vragen; ‘wat zou je doen als’? en waarbij je dan moet kiezen tussen een antwoord a, b of c. Of van die testen met stellingen waarbij je moet aangeven of je het er wel of niet mee eens bent. Of zo’n balkje met aan elke kant een ander woord dat twee uitersten van elkaar zijn en jij moet aankruisen of je vind dat het van toepassing op jou is, naar welke ‘kant’ jij het meeste neigt. Er zijn echt heel erg veel van die persoonlijkheidtesten.
Heel eerlijk? Ik heb niet zo op deze testen. Ik vraag me af in hoeverre het betrouwbaar is en of de conclusies die uit antwoorden getrokken worden wel juist zijn. Er zijn altijd nuances denk ik dan. Daarbij is sociaal wenselijke antwoorden geven al heel makkelijk. Ik denk dat je ook al snel een sociaal wenselijk antwoord geeft, dat je dat misschien zelfs sneller doet dan wanneer je er echt goed over nadenkt en echt van uit jezelf spreekt. Hoewel dat natuurlijk wel het beste is, van uit jezelf spreken. Waarom zou je jezelf anders voordoen? Er is toch geen goed of fout antwoord? Zoals al eerder gezegd, ze kunnen vast wel ‘iets’ zeggen, dat geloof ik wel echt. Maar of je iemands persoonlijkheid nou echt goed kan doorgronden door middel van het afnemen van testen? Nee dat geloof ik niet.
© JaneOnira

Geen opmerkingen:

Een reactie posten